BAGGRUND PROGRAM PRAKTISKE OPLYSNINGER PRESSE

Musik & ord på NORDISKE herregårde 2012

Vi er glade for også i 2012 at kunne byde indenfor til Herregårdskultur. Denne gang med et nordisk perspektiv idet kunstnerne er fra både Danmark, Norge og Sverige, og idet koncerterne finder sted på tre nordiske lokaliteter - Gammel Estrup - Herregårdsmuseet i Danmark, Oslo Ladegård i Norge og Krapperups Borg i Sverige. Her præsenteres levende musik, fortælling, dans, skuespil og historieformidling i historiske omgivelser, så publikum kan opleve de unikke kulturmiljøer indefra – og komme klogere ud derfra.

Arrangementsrækken er tilrettelagt i samarbejde med Morten Skovmand fra DJURS BAROK, Destination Djurslands kulturformidler Katrine West samt Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.

God fornøjelse!

   
 

Henvendelse vedrørerende Herregårdskultur til Stine Lucia Rasmussen, Gammel Estrup - Herregårdsmuseet - e-mail